Jet grouting od a do z

Popularna metoda jet grouting bardzo często wykorzystywana jest przy budowie metra i profesjonalnych wentylatorni. Jet grouting umożliwia wzmocnienie i doskonałą stabilizację gruntu. Co najważniejsze po wykonaniu porządnych ścian szczelinowych metoda ta umożliwia także wypełnienie wolnych przestrzeni pomiędzy nimi w taki sposób, aby skutecznie zapobiec napływowi niebezpiecznej wody po wybraniu masy zimnej z danego wykopu.

Zalety jet grouting
Największą zaletą metody jet grouting jest przede wszystkim to, że może być ona wykorzystana praktycznie we wszystkich rodzajach gruntu. Z metody tej można śmiało skorzystać nawet na gruntach gdzie występują stare fundamenty, duże kamienie, gruz. Jet grouting doskonale sprawdzi się nawet w miejscach gdzie występują grunty luźne i bardzo silnie uwodnione.


Na czym polega iniekcja strumieniowa?

Iniekcja strumieniowa polega na wytłaczaniu pod ciśnieniem specjalnej zawiesiny cementowej. W dzisiejszych czasach najczęściej można spotkać cementy portlandzkie lub cementy hutnicze. Wytłaczanie realizowane jest za pomocą specjalnych dysz umieszczone na dnie wykopu. Dysze stopniowo wraz z wypełnianiem wykopu unoszone są do góry. Kolumny i ściany w ten sposób wykonane wzmacnia się dodatkowo zbrojeniami.