Małe domy – coraz większe zainteresowanie inwestorów