Wibroflotacja i wibrowymiana – zalety

Techniki budownictwa znają wiele metod, których celem jest sprawienie aby podłoże, na którym chcemy budować było bardziej stabilne. Jedne z tych metod to wibroflotacja oraz wibrowymiana.

Do czego stosuje się wibroflotację oraz wibrowymianę?

Zarówno jedną, jak i drugą metodę możemy zaliczyć do metod wgłębnego zagęszczania gruntów. Wibroflotację stosuje się do gruntów sypkich. Grunty sypkie są to takie, które w swoim udziale mają sporo frakcji pylastej. Ilość tej frakcji nie powinna być jednak większa niż piętnaście procent, gdyż cały proces przestaje być ekonomiczny. Wibrowymiana znajduje zastosowanie do gruntów spoistych.

Jakie są zalety tych metod?

Jeśli zastosujemy metody wibroflotacji do gruntów sypkich, lub wibrowymiany do gruntów spoistych, to w efekcie otrzymujemy zwiększenie nośności tak przygotowanego podłoża. Dzięki tym metodom możemy budować większe konstrukcje o większej masie na terenach, na których do tej pory nie było to możliwe. W skali makro zastosowanie tych metod, spowodowało znaczny wzrost powierzchni obszarów, jakie można sklasyfikować na nadające się pod inwestycje budowlane. Dzięki temu możemy budować również w skuteczniejszy sposób infrastrukturę, gdyż wytyczanie szlaków, którędy mogą przebiegać jest prostsze. Wibroflotacja i wibrowymiana są bardzo użytecznym narzędziem.